Administracje podatkowe krajów członkowskich UE dowiedzą się, kto stoi za spółkami, trustami i funduszami działającymi w rajach podatkowych.
W tym celu Komisja Europejska przygotowała projekty nowelizacji dyrektywy 2011/16/EU o współpracy administracyjnej w zakresie opodatkowania i dyrektywy 2015/849 z 20 maja 2015 r. dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
– Naszym celem jest to, aby nie powtórzyła się taka afera jak Panama Papers – tłumaczył na konferencji prasowej wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis. – To zaś byłoby trudne bez przyznania fiskusowi wglądu w najważniejsze informacje o spółkach, trustach i funduszach – dodał odpowiedzialny za sprawy podatkowe i celne komisarz Pierre Moscovici.
Zgodnie z pierwszym z projektów urzędnicy podatkowi uzyskają dostęp do informacji o tym, kto jest ostatecznym beneficjentem takich podmiotów. Mają też otrzymać dostęp do informacji z raportów due diligence przeprowadzonych w podejrzanych spółkach, trustach i funduszach (chodzi o analizy sytuacji przedsiębiorstw pod względem ich kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej).
Drugi dokument pozwoli na badanie zarówno istniejących, jak i nowych, a podejrzanych dla fiskusa kont bankowych. To ma zapobiec ich wykorzystaniu w działalności przestępczej.
Oba dokumenty mają być wdrożone przez państwa członkowskie do końca 2016 r. Pierwszy z projektów zostanie teraz skierowany do Parlamentu Europejskiego, który wyrazi niewiążącą opinię na temat projektowanych przepisów. Potem powinna go przyjąć Rada UE. Drugi dokument musi być przyjęty zarówno przez PE, jak i Radę, którzy są jego współautorami.
Niezależnie od tego Bruksela zapewniła, że podda ściślejszej kontroli spółki działające „pasywnie” oraz trusty, które jej zdaniem odegrały kluczową rolę w aferze Panama Papers. Przyznała również, że ciągle pracuje nad przepisami, które pozwolą efektywnie karać doradców podatkowych za proponowanie przez nich schematów agresywnej optymalizacji podatkowej . A także nad przepisami, które ochronią osoby donoszące o nieprawidłowościach (sygnalistów). Jest to o tyle istotne, że 29 czerwca 2016 r. sąd w Luksemburgu skazał osoby, które ujawniły aferę Luxleaks. Zostały uznanie za winne kradzieży, złamania tajemnicy handlowej, a także włamania się do bazy danych.