Mam małe gospodarstwo rolne nieopodal miasta. Produkcja rolna niezbyt się opłaca i myślimy o agroturystyce, głównie wynajmowaniu pokoi turystom – pisze pan Kamil. – Słyszałem, że prowadząc pokoje gościnne jako rolnik nie muszę odprowadzać podatku, nie znam jednak szczegółowych zasad tego rodzaju działalności. Zastanawiam się także, jaka jest teraz, po zmianie przepisów dotyczących obrotu ziemią, definicja gospodarstwa rolnego – zastanawia się czytelnik.
Prowadząc działalność agroturystyczną, nie trzeba odprowadzać podatku od dochodów uzyskanych z wynajmowania pokoi gościnnych, ale pod warunkiem, że pokoje te są w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. Wynajmowanych pokoi nie może być jednak więcej niż pięć. Przepisy wymagają, żeby warunki te były spełnione łącznie. Dopiero wtedy rolnik prowadzący agroturystykę skorzysta ze zwolnienia podatkowego.
Ustawa o podatku dochodowym (PIT) nie zawiera definicji gospodarstwa rolnego. W tym celu odsyła do ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zgodnie z nią za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Więc definicja gospodarstwa nie ma związku z nową ustawą o obrocie ziemią rolną.
Zwolnienie dotyczy nie tylko rolników, ale też innych osób będących właścicielami posiadłości na terenach wiejskich. Ale jeżeli dom wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, ale położony jest na terenie miejskim, podatek dochodowy z wynajmu pokoi będzie konieczny. Tak samo jeśli wynajmowany będzie np. domek kempingowy czy miejsce pod przyczepy kempingowe.
Liczba wynajmowanych turystom pokoi nie może przekraczać pięciu. Nie ma znaczenia, ile pomieszczeń jest w całym budynku ani liczba łóżek oraz turystów korzystających z noclegu, lecz tylko to, ile pomieszczeń jest udostępnianych pod wynajem.
Z podatku zwolnione jest także wyżywienie sprzedawane mieszkającym w tym domu letnikom. Ale gdyby to byli turyści przechodzący – nie wypoczywający w wynajmowanych pokojach, koszt sprzedanych im posiłków podlega opodatkowaniu.
Wynajmujący pokoje letnikom muszą też pamiętać, że wszelkie usługi rekreacyjne kierowane do nich, a niewliczone w cenę noclegu, nie są objęte ulgą. Jeśli więc pan Kamil chciałby wynajmować sprzęt turystyczny, np. kajaki czy rowery, bądź oferować przejażdżki na koniach, powinien od tego zarobku odprowadzić podatek.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361). Art. 2 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).