Jestem rolnikiem, gospodaruję na kilkunastu hektarach. Moja żona pracuje w gminnym przedszkolu. Mieszkaliśmy do niedawna z rodzicami, ale oni zmarli. Mamy teraz duży dom, który stoi pusty – opowiada pan Leszek z Podlasia. – Zastanawialiśmy się z żoną, czy nie zorganizować w części domu pokoi na wynajem. Mieszkamy jednak w niezbyt bogatej w agroturystykę okolicy, obawiamy się, że przynajmniej na początku nie będziemy mieć wielu gości, nie stać nas na dodatkowe koszty. Czy to prawda, że właściciele gospodarstw agroturystycznych nie płacą od wynajmowania pokoi żadnych podatków
Prawda. Najważniejszym obowiązkiem osób otwierających agroturystykę, czyli świadczących de facto usługi hotelarskie w zabudowaniach należących do gospodarstwa rolnego, jest zgłoszenie tej działalności do ewidencji w gminie, w której gospodarstwo się znajduje. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu dostępnym w urzędzie gminy. Należy w nim podać:
● imię i nazwisko osoby świadczącej usługi hotelarskie,
● nazwę gospodarstwa (jeżeli jej używamy) i adres obiektu, w którym przyjmuje się gości,
● informację, czy gospodarstwo świadczy usługi stale czy sezonowo,
● liczbę miejsc noclegowych.
Jako dowód, że rolnik dopełnił obowiązku rejestracji, wystarczy potwierdzenie na kopii zgłoszenia; niektóre gminy wydają specjalne zaświadczenia. Rolnicy kończący świadczenie usług agroturystycznych powinni zgłosić ten fakt do tej samej ewidencji. Zgłoszenie gospodarstwa jako agroturystycznego nie powoduje żadnych zobowiązań podatkowych.
Uwaga! Urząd gminy nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia gospodarstwa agroturystycznego do ewidencji. Może jedynie skontrolować, czy zgłoszony obiekt spełnia wymagania sanitarne, budowlane i przeciwpożarowe. Jeżeli w wyniku kontroli urzędnicy stwierdzą uchybienia, mogą nakazać wstrzymanie przyjmowania turystów aż do czasu usunięcia usterek.

Podstawa prawna

Art. 35 ust. 2–3, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 3, art. 41 ust. 2, art. 45 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 196).