Płatnik nie musi wystawiać informacji o przychodach z praw majątkowych, jeśli nie zna numeru NIP, PESEL i adresu zamieszkania podatnika – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Pytanie zadała firma, w której w 2015 r. zmarła jedna z pracownic. Pracodawca miał problem z rozliczeniem przysługującego jej zasiłku chorobowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Prawo do otrzymania tych świadczeń przejął mąż zmarłej, ale nie odebrał ich osobiście, a firma nie miała o nim żadnych informacji, które pozwalałyby go zidentyfikować (NIP, PESEL ani adresu zamieszkania).
Od wartości przysługujących mu świadczeń potrąciła jednak zaliczki na PIT (uznała, że jest to przychód z praw majątkowych). Wykazała je w informacji PIT-11, którą wysłała do końca lutego 2016 r. do swojego urzędu skarbowego. W rubryce, w której powinna podać NIP podatnika, wpisała ciąg znaków „9999999999”, a w miejscu przeznaczonym na datę urodzenia „01.01.1901”. Uznała, że to jedyny sposób na wywiązanie się ze swoich obowiązków jako płatnika.
Dyrektor katowickiej izby zgodził się z nią tylko częściowo. Potwierdził, że był to przychód z praw majątkowych i firma słusznie zrobiła, potrącając od niego zaliczki na PIT. Stwierdził jednak, że nie powinna była sporządzać informacji PIT-11, skoro nie mogła uzyskać żadnych danych identyfikujących mężczyznę. Nie znając jego adresu zamieszkania, nie miała bowiem możliwości doręczenia mu takiej informacji ani ustalenia właściwego dla niego urzędu skarbowego.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-231/16/MK.