Jeżeli podatnik nie osiągnął przychodu opodatkowanego w Polsce, to nie ma prawa do ulgi na dzieci, choćby nawet opłacał w kraju składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wyjaśnił dyrektor bydgoskiego organu.
Chodziło o podatnika, który rozliczył się wspólnie z żoną za 2014 r. na formularzu PIT-36. Zeznanie to sporządził na podstawie informacji PIT-11. Wynikało z niej, że otrzymał wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w Niemczech na podstawie oddelegowania. W PIT-11 była też wykazana wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych w Polsce. Żona nie miała żadnych dochodów. Ze złożonego PIT-36 wynikało, że zarówno dochód, jak i podatek obojga małżonków wynosi 0 zł. Podatnik uwzględnił jednak ulgę prorodzinną na trójkę dzieci. Twierdził, że skoro nie może jej odliczyć (bo kwota podatku wykazana w PIT-36 wynosiła 0 zł), to należy mu się jej zwrot, na podstawie art. 27f ust. 8–12 ustawy o PIT. Taki zwrot niewykorzystanej ulgi jest limitowany łączną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.
W tym celu podatnik sporządził załącznik PIT/UZ (był on wymagany jedynie w rozliczeniach za 2014 r., natomiast w rozliczeniach za 2015 r. już się go nie składa, całość informacji na temat zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko należy wykazać bezpośrednio w deklaracji PIT-36 lub PIT-37).
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał jednak, że podatnikowi nie należy się zwrot, bo w ogóle nie ma on prawa do ulgi. Skoro nie uzyskał przychodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej, to nie może skorzystać z ulgi na dzieci.
Organ dodał, że jeśli podatnik nie osiągnął w 2014 r. dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, to zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, nie ma obowiązku złożenia zerowego zeznania podatkowego. Jeżeli żona również nie osiągnęła żadnych dochodów, to oboje nie mają podstaw do skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy 23 lutego 2015 r., nr ITPB2/4511-1087/15/RS