Nie można odliczyć podatku zapłaconego w jednym z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Pytanie zadała kobieta zajmująca się profesjonalnym wynajmem nieruchomości zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jedno z mieszkań miała na Seszelach, gdzie dochód z najmu został potraktowany jako z działalności gospodarczej i opodatkowany według stawki 25 proc. Kobieta gromadziła wszystkie dowody potwierdzające uiszczanie tej daniny za granicą. Chciała odliczyć ją od podatku, który płaciła w Polsce według liniowej stawki 19 proc. Sądziła, że pozwala jej na to art. 30c ust. 4 ustawy o PIT. Przepis ten pozwala przedsiębiorcy opłacającemu podatek liniowy potrącać proporcjonalnie daninę zapłaconą w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Skoro Polska nie zawarła takiej umowy z Republiką Seszeli, to nie ma przeszkód, by zmniejszyć wysokość krajowego podatku – uważała podatniczka.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Przypomniał, że art. 30c ust. 4 ustawy o PIT to odpowiednik art. 27g tej ustawy, który odnosi się do podatników rozliczających się według skali (18 i 32 proc.). Mówi o tym wprost art. 27g ust. 4 ustawy o PIT.
Z art. 27g ust. 3 ustawy wynika, że proporcjonalnego odliczenia zagranicznego podatku nie można stosować, jeżeli był on zapłacony w raju podatkowym, czyli w jednej z jurysdykcji wymienionych w rozporządzeniu ministra finansów z 23 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 599). Jest wśród nich Republika Seszeli, co oznacza, że podatniczka nie ma prawa do odliczenia zapłaconego tam podatku od daniny uiszczanej w Polsce – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Takie samo stanowisko zaprezentował dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z 14 października 2015 r. (nr IPPB1/4511-883/15-2/KS). W tym wypadku również podatnik chciał potrącić daninę zapłaconą na Seszelach.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-214/16/BK.