W terminie wysłałem PIT-37 drogą elektroniczną. Nie uwzględniłem w nim jednak drobnej umowy-zlecenia. Podobno powinienem złożyć korektę w deklaracji, ale nie wiem, jak to zrobić i czy mogę wnieść poprawki przez internet – martwi się pan Tomasz. – Nie mogę znaleźć wiarygodnych informacji, a nie chcę się ujawniać w urzędzie skarbowym. Proszę zatem o informacje na ten temat – pisze czytelnik.
Jeżeli w deklaracji podatkowej popełnimy jakikolwiek błąd, np. zapomnimy wpisać jakieś zarobki lub nie skorzystaliśmy z ulgi, do której mamy prawo, istnieje możliwość korekty. Trzeba złożyć nowy, poprawnie wypełniony formularz. Nie ma znaczenia, w jaki sposób to zrobimy.
Jeżeli pan Tomasz wysłał deklarację przez internet, ma możliwość skorygować ją w tej samej formie lub w formie standardowej, składając ją w okienku podawczym urzędu skarbowego albo wysłać pocztą (listem poleconym). Podobnie gdyby złożył deklarację podatkową w okienku podawczym lub pocztą, ma prawo dokonać korekty zarówno w formie standardowej, jak i przez internet.
Korekta deklaracji podatkowej wymaga zaznaczenia w deklaracji pola „korekta” (na początku w części A) oraz prawidłowego wypełnienia całego dokumentu z uwzględnieniem błędu. Od tego roku, zgodnie z nowymi zasadami sporządzania deklaracji korygujących, nie ma już obowiązku uzasadniania przyczyny ich złożenia. Nie trzeba więc dołączać do deklaracji podatkowej druku ORD-ZU. Cała procedura nie różni się od standardowego składania zeznania podatkowego.
Na złożenie korekty mamy pięć lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że korekty deklaracji podatkowej za 2015 r. mamy prawo dokonać do końca 2021 r.
Warto jednak zrobić to jak najszybciej, ponieważ ujawnienie błędu przez nas samych zmniejsza karę. Od początku 2016 r. obowiązuje zasada, iż podatnik, który złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, skorzysta z obniżonej o 50 proc. stawki odsetek za zwłokę. Z nowych przepisów wynika, że zapłaci 4 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. By skorzystać z preferencyjnej stawki, ewentualną zaległość podatkową trzeba uregulować w całości w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty.
Podstawa prawna
Art. 56a par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613). Art. 16a ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186).