Odszkodowanie może być zwolnione z PIT, a czynsz za wynajem mieszkania oprocentowany ryczałtem. Ale od odsetek za opóźnienie w ich zapłacie podatek trzeba uiścić.
To wniosek z wczorajszej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FPS 2/16). Zapadła ona na tle konkretnego stanu faktycznego, ale ma zastosowanie do wszystkich sytuacji związanych z zapłatą odsetek od należności głównej, których skutków podatkowych nie przewidziano w ustawie o PIT.