Prawomocne zwycięstwo w sądzie wcale nie gwarantuje korzystnej interpretacji. Nawet jeżeli organ uwzględni stanowisko sądów, to minister finansów może przywrócić niekorzystną wykładnię.
Najnowszym tego przykładem jest interpretacja z 18 maja 2016 r. (nr PA2.8011.1.2016), ale to nie pierwszy taki przypadek. O ostatecznej porażce podatników decydowały tu wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE.
Przesądził unijny trybunał