Prawnicy stracili szansę na to, by zaliczać do kosztów wydatki związane z uzyskaniem uprawnień adwokackich, radcowskich, notarialnych. Trybunał Konstytucyjny odmówił nadania biegu skardze złożonej przez jednego z nich.
Autorem skargi konstytucyjnej był adwokat, któremu organ podatkowy odmówił możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Chodziło o opłaty roczne za aplikacje oraz za egzamin wstępny i adwokacki. Podatnik poniósł je przed rozpoczęciem praktyki zawodowej i z tego powodu organ nie dopatrzył się związku przyczynowo-skutkowego. Uznał, że nie mogły się one przyczynić ani do osiągnięcia przychodów, ani do zachowania lub zabezpieczenia ich źródła. Takiego samego zdania były sądy administracyjne obu instancji.
Składając skargę do TK, adwokat stwierdził, że przepisy, które uniemożliwiają mu zaliczenie do kosztów wydatków na aplikację, naruszają konstytucyjną zasadę równości wobec prawa i prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Argumentował, że bezzasadnie i arbitralnie wyłączają go z grona osób, które przed „formalnym rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej poniosły określone wydatki w celu osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej i wydatki te mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej”.