Kwota przekazana przez spółkę otrzymującą wkład na zapłatę 23 proc. podatku należnego nie zwiększa zysku tego, kto wniósł aport – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła mężczyzny prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali, który był także wspólnikiem w różnych spółkach. Do jednej z nich zamierzał wnieść aport – były nim lokale, które wynajmował w ramach działalności gospodarczej. Wkład miał obejmować same lokale, bez umów najmu.
Transakcję dokumentowałaby faktura, a mężczyzna miał otrzymać od spółki w gotówce równowartość podatku VAT, który w związku z transakcją zamierzał odprowadzić do urzędu. Spór z fiskusem dotyczył tego, czy równowartość zapłaconego przez spółkę podatku VAT wlicza się do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
Podatnik uważał, że VAT nie może zwiększać przychodu. Powoływał się na art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, zgodnie z którym przy wniesieniu wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych przychodem jest nominalna wartość udziałów. Odwoływał się też do art. 14 ust. 1 ustawy o PIT. Wynika z niego, że przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej jest przychód pomniejszony o VAT.
Argumentował, że wniesienie aportu jest taką samą transakcją jak sprzedaż towaru, przy której VAT nie zwiększa przychodu. W jednym i drugim przypadku trafia przecież do urzędu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że czym innym jest zapłata VAT w cenie towaru, a czym innym zwrot VAT przy transakcji wniesienia aportu. Stwierdził, że w tym drugim przypadku pieniądze nie mają charakteru podatku, mimo że stanowią jego równowartość. – Podatkiem jest świadczenie na rzecz Skarbu Państwa, a nie kwoty przekazywane sobie między przedsiębiorcami – stwierdził organ.
Podatnik wygrał w sądach obu instancji. Zarówno WSA w Warszawie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny orzekły, że również przy aporcie przychodem jest wyłącznie nominalna wartość udziałów, czyli bez podatku VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3141/13.