Nie można oddzielać usługi polegającej na przygotowaniu kawy bądź herbaty i zaserwowaniu ich klientowi do stolika od sprzedaży samego towaru. Całość jest objęta 23 proc. VAT – orzekł wczoraj NSA.
To precedens w sądzie kasacyjnym, potwierdzający jednak dotychczasową linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych.
Orzeczenie podważa praktyki polegające na wydzielaniu usługi restauracyjnej i stosowaniu do niej stawki 8 proc. VAT.
Zdarzało się bowiem, że jeśli herbata kosztowała 10 zł, to klient płacił 2 zł za napój (ta część ze stawką 23 proc. VAT) i 8 zł za usługę gastronomiczną (która jest objęta 8 proc. VAT).
Na takie rozdzielanie świadczeń nie zgadzał się do tej pory ani fiskus, ani sądy wojewódzkie (np. WSA w Krakowie w wyrokach z 17 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 80/15 oraz I SA/Kr 81/15). Wczoraj dołączył do nich Naczelny Sąd Administracyjny
Rozpatrywał on sprawę podatnika, który świadczył usługi cateringowe i gastronomiczne. Do ceny posiłków doliczał 8-proc. stawkę VAT, natomiast cenę za napój dzielił na dwie części: jedną dotyczącą usługi przygotowania i serwowania do stolika (do niej stosował 8 proc. VAT) oraz drugą dotyczącą sprzedaży napoju (z 23 proc.).
Nie zgodził się na to dyrektor izby skarbowej. Stwierdził, że świadczenie polegające na przygotowaniu i dostarczeniu klientowi restauracji kawy, herbaty czy wody jest świadczeniem złożonym, a jego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny.
Tak samo orzekły WSA w Gdańsku i NSA.
Sądy obu instancji zgodziły się ze stanowiskiem organu podatkowego. Jak wyjaśniał sędzia Janusz Zubrzycki, nie ma wątpliwości, że usługi związane z wyżywieniem są objęte 8 proc. VAT z wyjątkiem sprzedaży towarów wymienionych w poz. 7. Preferencyjna stawka dotyczy więc usług, a nie sprzedaży towarów z punktów 1–5 poz. 7 załącznika nr 1 rozporządzenia wykonawczego z 4 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 247). Są wśród nich m.in.: kawa, herbata i woda mineralna.
– Nie ma więc żadnych podstaw do tego, aby z usług związanych z wyżywieniem wydzielać część usługową oraz część związaną ze sprzedażą napojów, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z jednorodną czynnością – powiedział Janusz Zubrzycki.
Wyrok sądu podważa praktyki polegające na oddzielaniu usługi restauracyjnej od sprzedaży napojów
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 marca 2016 r., sygn. akt I FSK 1672/14.