Nie tylko sama wartość napoju, ale i usługa podania go przez kelnera są w całości objęte stawką właściwą dla sprzedaży – przypomniał NSA.
Chodziło o podatnika prowadzącego klub muzyczny. Oferował on klientom różnego rodzaju napoje, takie jak: kawa, herbata, woda, piwo itp. Twierdził, że cena obejmuje dwa elementy: wartość samego napoju oraz czynności dodatkowe, takie jak przygotowanie napoju i podanie go do stolika. Dlatego zamierzał odrębnie obliczać i odprowadzać od nich VAT: wartość napoju według stawki 23 proc. (a przy sokach owocowych według stawki 5 proc.), a wartość usługi restauracyjnej ze stawką 8 proc.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach się na to nie zgodził. Uznał, że w podstawie opodatkowania napoju powinny się znaleźć wszystkie elementy wpływające na zapłatę przez klienta, czyli cena zarówno produktu, jak i usługi podania go do stolika. A całość powinna być objęta stawką 23 proc. VAT.
WSA w Krakowie zgodził się z dyrektorem izby, że podanie w restauracji kawy, herbaty, wody czy piwa nie jest czynnością (dostawą) samoistną, ponieważ następuje w ramach usługi gastronomicznej. Na jedno świadczenie składa się więc zarówno wydanie napojów, jak i obsługa klienta.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyjaśnił, że usługę restauracyjną polegającą na podaniu napojów należy traktować jako całość i stosować stawkę VAT właściwą dla sprzedaży napoju.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 22 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1454/15, I FSK 1455/15