Zasada, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu, jest niezgodna z konstytucją – uważa rzecznik praw obywatelskich.
Dlatego złożył wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.
Chodzi o art. 70 par. 8 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie przedawniają się zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, z tym że po upływie terminu przedawnienia podatek można egzekwować wyłącznie z nieruchomości lub zastawu.
Trybunał Konstytucyjny zajmował się już odpowiednikiem tego przepisu – art. 70 par. 6 w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r. I stwierdził, że jest on niekonstytucyjny (wyrok z 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12). Dodał przy tym, że te same zastrzeżenia dotyczą aktualnego przepisu. Dlatego wskazał na konieczność pilnej zmiany ordynacji.
Rzecznik uważa, że na podstawie tamtego wyroku TK sądy administracyjne konsekwentnie odmawiają stosowania obecnego art. 70 par. 8. Jednak jego zdaniem nie jest to rozwiązanie wystarczające. Nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, w której podatnicy muszą iść do sądu, bo od ponad dwóch lat od wydania wyroku TK Sejm nie znowelizował przepisów.
Rzecznik przypomina, że art. 70 par. 8 wprowadza szczególnie restrykcyjne rozwiązania w odniesieniu do grupy podatników, których majątek objęto hipoteką lub zastawem. Narusza to konstytucyjne zasady: równej ochrony własności, a także równości i powszechności opodatkowania.
– Wobec podatników będących właścicielami nieruchomości czy też rzeczy lub praw, na których można ustanowić zastaw skarbowy, organy podatkowe mają nieograniczone w czasie możliwości dochodzenia zobowiązań podatkowych – zwraca uwagę rzecznik. Inaczej jest w przypadku podatników, wobec których zastosowano inne formy zabezpieczenia. U nich przedawnienie następuje na ogólnych zasadach.