Zasada, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu, jest niezgodna z konstytucją – uważa rzecznik praw obywatelskich.
Dlatego złożył wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.
Chodzi o art. 70 par. 8 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie przedawniają się zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, z tym że po upływie terminu przedawnienia podatek można egzekwować wyłącznie z nieruchomości lub zastawu.