Podatku należnego nie skoryguje zarówno ten, kogo powiązania z dłużnikiem łączyły w dacie korekty deklaracji VAT, jak i ten, u kogo miały one miejsce tylko w chwili przeprowadzenia transakcji – orzekł NSA.
Spór, którym zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczył wykładni art. 89a ust. 7 ustawy o VAT, uchylonego 1 lipca 2015 r. Wyrok ma jednak znaczenie dla wszystkich dostaw sprzed tej daty.
Uchylony przepis wykluczał prawo do korekty podatku naliczonego z tytułu ulgi na złe długi w przypadku istnienia pomiędzy spółkami powiązań o charakterze osobowym, majątkowym lub kapitałowym. Nie precyzował jednak, na który moment to ustalać – czy powiązań nie może być wyłącznie na dzień złożenia korekty deklaracji VAT, czy także w dacie przeprowadzenia transakcji. Przepis nie wyjaśniał także innej kwestii – czy wystarczyło samo tylko istnienie powiązań między spółkami, czy też musiały one wpływać na cenę transakcji.