Odszkodowanie wypłacone podwładnemu jest kosztem podatkowym firmy, ale nie jest nim wydatek procesowy związany z dochodzeniem roszczeń – orzekł NSA.Sprawa dotyczyła zakładów włókienniczych, w których – ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – często zdarzały się wypadki przy pracy. W związku z tym firma była narażona na liczne roszczenia pracowników o wypłatę odszkodowań. Nie wypłacała ich od razu, czekała, aż pracownicy sami zaczną dochodzić swoich praw w sądzie.