Kto nie podejmuje aktywnej działalności gospodarczej, a za wykonanie podzleconych przez siebie usług płaci pieniędzmi z dotacji unijnych, nie potrąci podatku z otrzymywanych faktur – orzekł białostocki WSA.
Chodziło o spółkę, która miała realizować plan rolno-środowiskowy dotyczący ochrony dzikiego ptactwa. Chciała też pozyskiwać biomasę, którą później sprzedawałaby na rynku. Na ten cel otrzymywała dotacje unijne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zarejestrowała się dla celów VAT, a następnie zleciła wykonywanie swoich usług podmiotowi powiązanemu. Nie miała bowiem maszyn, które pozwalałyby jej zrealizować plan. Spółka wystawiła tylko jedną fakturę dokumentującą sprzedaż biomasy, ale chciała odliczyć VAT naliczony z faktur wystawianych przez zleceniobiorcę.
Zakwestionował to dyrektor urzędu kontroli skarbowej. Stwierdził, że mimo rejestracji dla celów VAT spółka nie ma statusu podatnika. Nie prowadzi bowiem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bo jej usługi nie mają charakteru ciągłego, wystawiła tylko jedną fakturę, nie działała aktywnie na rynku, a zleceniobiorcy płaciła natychmiast po otrzymaniu dotacji unijnych. Co więcej, dyrektor UKS doszedł do wniosku, że spółkę powołano tylko w celu pozyskania dotacji unijnych, a nie prowadzenia działalności gospodarczej.
Jego decyzję utrzymał w mocy dyrektor izby skarbowej, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Dodatkowo sąd zwrócił uwagę na wyjątkowo niską jakość biomasy, co mogłoby oznaczać, że ewentualny dochód z jej zbycia byłby niższy niż koszty pozyskania. Uwagę sądu przykuło też to, że spółka zleciła wszystkie czynności podmiotowi powiązanemu, w której władzach zasiadał m.in. jej prokurent. Sama natomiast nie posiadała nawet infrastruktury, gdzie składowałaby biomasę. To potwierdza – orzekł WSA – że głównym celem spółki było pozyskanie unijnych dotacji, a nie działalność gospodarcza. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Białymstoku z 16 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Bk 659/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia