W ramach opodatkowania instytucji finansowych Sejm uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek od aktywów finansowych ze względu na swoją konstrukcję jest prosty w implementacji i nie powinien (w przeciwieństwie do podatku od transakcji finansowych) spowodować znacznych kosztów po stronie podatników.
Oczywiście mowa tu o kosztach samej implementacji, gdyż ciężar podatku będzie już dla instytucji finansowych dość mocno odczuwalny. Zgodnie z szacunkami autorów ustawy dochody budżetowe z tytułu podatku powinny wynieść w 2016 r. 6,5–7 mld zł (ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2016 r.). Mając na względzie to, że cały zysk sektora bankowego i ubezpieczeniowego w 2014 r. nie przekroczył kwoty 25 mld zł netto, suma ta i tym samym obciążenie po stronie instytucji finansowych wydają się znaczne. W szczególności trzeba uwzględnić to, że instytucje posiadające aktywa niższe niż 4 mld zł będą z podatku zwolnione.