Wydatki na wyegzekwowanie sądowo przyznanych odsetek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.Wniosek o interpretację złożyła kobieta, która wywalczyła w sądzie odszkodowanie za śmierć syna wraz z odsetkami. Ubezpieczyciel wypłacił jej tylko odszkodowanie, bez odsetek. Po nieskutecznych interwencjach kobieta zwróciła się o pomoc do Biura Obsługi Szkód Powypadkowych. Odsetki udało się wyegzekwować, przy czym za swoją usługę biuro wystawiło fakturę VAT na ponad 25 tys. zł.
Reklama
Podatniczka spytała dyrektora KIS, czy wydatki wykazane na tej fakturze mogą być kosztem uzyskania przychodu (którym są zasądzone odsetki). Uzyskała odpowiedź twierdzącą. Dyrektor KIS stwierdził, że przyznane sądownie odsetki są przychodem, o którym mowa w art. 20 ustawy o PIT (przychody z innych źródeł). Trzeba go wykazać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały wypłacone. Przychód można pomniejszyć o koszty, czyli wydatki poniesione na dochodzenie roszczeń o wypłatę odsetek, tym bardziej że zostały one udokumentowane fakturą – wyjaśnił organ.
Interpretacja dyrektora KIS z 11 czerwca 2018 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.160.2018.2.MM.