statystyki

Utworzenie grupy kapitałowej służy optymalizacji

autor: Marek Barowicz02.11.2015, 11:54; Aktualizacja: 02.11.2015, 12:08
pieniądze-finanse-złoty

Spółki tworzące PGK mogą stosować w realizowanych w ramach tej grupy transakcjach gospodarczych ceny transferowe bez ponoszenia ryzyka szacowania dochodów przez organy podatkowe (art. 11 ust. 8 pkt 1 ustawy o CIT)źródło: ShutterStock

Zamiast rozliczać każdą ze spółek oddzielnie, czasami warto zbilansować ich zyski i straty. W niektórych przypadkach da to znaczne oszczędności, poprzez obniżenie należnego podatku.

Podatkowa grupa kapitałowa (dalej: PGK) jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o CIT. Powinna się składać z minimum dwóch spółek kapitałowych (osób prawnych). Nie ma natomiast górnego limitu liczby spółek wchodzących w skład PGK (może być nieograniczona). Co ważne, skład ustalony na dzień rejestracji umowy o utworzeniu PGK nie może być już rozszerzany o inne spółki.

Niezbędne warunki

Podmioty zamierzające utworzyć PGK muszą spełniać łącznie poniższe przesłanki:

wczłonkami PGK mogą być jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne mające siedzibę w Polsce, pod warunkiem że średni kapitał zakładowy przypadający na każdą z tych spółek wynosi co najmniej 1 mln zł (średni kapitał oznacza, że kapitał zakładowy jednej lub więcej ze spółek z PGK może był niższy niż 1 mln zł, jeżeli tylko zostanie on zrekompensowany przez wyższy kapitał zakładowy pozostałych spółek [przykład 1]; ponadto wartość kapitału zakładowego nie uwzględnia tej części tego kapitału, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek lub kredytów oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów) przysługującym udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych; spółka dominująca posiada bezpośredni 95-proc. udział w kapitale zakładowym spółek zależnych; spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę; w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (warunek ten uważa się za spełniony również wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do PGK dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od daty złożenia korekty deklaracji lub w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji organu pierwszej instancji określającej wysokość zobowiązania, ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami);

współka dominująca i spółki zależne zawarły w formie aktu notarialnego umowę o utworzeniu na okres co najmniej 3 lat podatkowych PGK i umowa ta została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;

wpo utworzeniu PGK spółki tworzące tę grupę nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych (innych niż ustawa o CIT) ustaw, nie pozostają w związkach skutkujących powstaniem transakcji powiązanych z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK;


Pozostało 79% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane