Rozmowa z Igorem Bąkowskim, radcą prawnym, partnerem w Bąkowski Kancelaria Radcowska.
Mimo że niedawno Sejm uchwalił, a prezydent podpisał nowelizację ordynacji podatkowej (Dz.U. poz. 1649), której przepisy (częściowo) wejdą w życie 1 stycznia 2016 r., to 13 października rząd przyjął kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Jedną z proponowanych zmian jest szerokie stosowanie nowoczesnych technik utrwalania obrazu i dźwięku przy prowadzeniu postępowań dowodowych. Czy zatem pisemne protokoły już znikną?
Proponowane wprowadzenie nowoczesnych technik utrwalania materiału dowodowego (nagrywanie obrazu i dźwięku) nie będzie tożsame z odejściem od dotychczas stosowanych pisemnych protokołów. Jak zapewniają autorzy zmian, nośniki utrwalające dokonane czynności dołączone do akt sprawy będą miały charakter subsydiarny. Będą bowiem uzupełnieniem, alternatywą dla pisemnych protokołów z przesłuchania bądź oględzin. Do organu prowadzącego postępowanie oraz uczestników postępowania będzie należała decyzja w zakresie metod utrwalania dowodów. W przypadku sprzeczności protokołu z nagraniem rozstrzygające będzie ostatnie z nich.