– Jedynie w kwestii nieopodatkowania wydatków gotówkowych można mówić o sukcesie – wskazuje Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. Z broszury wynika – tak, jak zapowiadaliśmy w poniedziałkowym wydaniu DGP – że wydatki gotówkowe ponoszone w toku egzekucji, na które komornik pobiera zaliczki od wierzyciela, nie będą wchodziły do podstawy opodatkowania VAT.
Resort nie przystał natomiast na postulowane przez komorników przesunięcie terminu na 1 stycznia 2016 r. ani na inne ich wnioski. Odpiera najdalej idący zarzut o braku podstawy prawnej do opodatkowania czynności komorniczych. Uważa, że komornicy świadczą usługi i to na rzecz obu stron postępowania egzekucyjnego: zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. – Egzekutor pomaga bowiem wierzycielowi w wyegzekwowaniu należnego świadczenia, a dłużnikowi w zwolnieniu go z długu – czytamy w broszurze.