Ministerstwo finansów zgodziło się, by egzekutorzy rozliczali podatek od towarów i usług metodą kasową. Zwolniło ich również z obowiązku ewidencjonowania transakcji. Wyjaśniło też, że zaliczki od wierzycieli nie są opodatkowane
Resort przygotował i opublikował na stronie internetowej specjalną broszurę. Potwierdza w niej, że komornik świadczy usługi zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników, powinien więc jednym i drugim wystawiać faktury VAT ze stawką 23 proc. Przy czym resort stoi konsekwentnie na stanowisku, że wynagrodzenie komornika nie zmienia się – nie może być więc powiększane o podatek. Danina jest już w nim zawarta. To oznacza, że ciężar ekonomiczny VAT nie zostanie przerzucony na wierzycieli czy dłużników, ale poniosą go egzekutorzy.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami ministerstwo napisało, że do podstawy opodatkowania nie należy wliczać tzw. wydatków gotówkowych ponoszonych w toku egzekucji, na które pobierane są zaliczki od wierzycieli. Oznacza to, że nie są one objęte VAT. To ułatwi życie komornikom. Gdyby stanowisko resortu było inne, musieliby wystawiać o wiele więcej faktur, a następnie korygować je w związku z uzyskaniem pieniędzy od dłużników.
Komornicy nie będą też musieli instalować kas fiskalnych. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów z 24 września 2015 r., nowelizującego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U., poz. 1498). Ponadto wczoraj zostało też ogłoszone (Dz.U. poz. 1504) rozporządzenie ministra finansów dotyczące możliwości stosowania przez komorników metody kasowej rozliczeń (obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania wynagrodzenia, a nie wykonania usługi).
Komornicy informują nas jednak, że wciąż czekają na wyjaśnienie kilku szczegółowych kwestii. Chodzi na przykład o sytuacje, gdy po upływie 5 lat koszty egzekucyjne są zmniejszane przez sąd. W efekcie powinna być wystawiona faktura korygująca. Komornicy nie wiedzą jednak, czy będą mogli po 5 latach, a więc po upływie terminu przedawnienia, dokonać takiej korekty. Zdaniem Wojciecha Safiana, konsultanta podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych, nie będzie to możliwe, ponieważ zmiany dotyczyłyby zobowiązania, które już się przedawniło.
Wątpliwości dotyczą też sytuacji, gdy jednego komornika zastępuje inny. Nie jest jasne, kto powinien w takim przypadku wystawić fakturę i rozliczyć podatek od towarów i usług.