Udostępnienie aplikacji komputerowej nie jest usługą ciągłą – orzekł WSA w Krakowie.

W efekcie obowiązek podatkowy powstanie w momencie dokonania jednorazowej sprzedaży aplikacji zgodnie z umową zawartą przez strony – wyjaśnił sąd.

Chodziło o spółkę sprzedającą licencje na oprogramowanie komputerowe. Klienci mogli je nabyć na czas nieograniczony, na czas ograniczony bądź jako pakiet godzin obsługi. W tym ostatnim wypadku faktura była wystawiana w pierwszym dniu ważności pakietu. Jeśli zaś klient kupił licencję na czas nieokreślony bądź określony, to spółka wystawiała fakturę w dniu ukończenia prac konfiguracyjnych i przygotowania aplikacji do pracy bądź w ciągu kilku następnych dni.
Spółka sądziła, że w takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, czyli z chwilą wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Będzie to więc chwila zakończenia wszystkich niezbędnych czynności, czyli moment, od kiedy klient może swobodnie korzystać z aplikacji. Natomiast przy zakupie pakietu godzin spółka zakładała, że usługa jest wykonana w pierwszym dniu jego ważności, bo nie ma możliwości ustalenia, w jakim momencie klient wykorzysta kupione godziny.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że wykonywane przez spółkę usługi mają charakter ciągły, a w takim wypadku można jedynie określić moment ich zakończenia. To oznacza, że momentem wykonania usługi licencji zawieranej na czas określony będzie ostatni dzień trwania umowy (w tym pakietu godzin). Natomiast skoro termin zakończenia usług zawieranych na czas nieograniczony jest nieznany, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania zapłaty, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy.
WSA w Krakowie uchylił tę interpretację. Stwierdził, że niezależnie od licznych wariantów usługi były sprzedawane jednorazowo. Nie była to zatem usługa ciągła, bo w tym wypadku usługę uważałoby się za wykonaną w stosunku do każdego okresu, za który podatnik otrzymałby płatność lub dokonał rozliczenia – aż do momentu zakończenia świadczenia usługi. Tymczasem w tej sprawie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, a więc zgodnie z zawartą przez strony umową – orzekł sąd. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 22 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 583/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia