Najważniejsze jest ustalenie, czy robimy to w ramach działalności gospodarczej, czy prywatnie. Jako formę opodatkowania można wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, z niską 8,5-proc. stawką, lecz trzeba być ostrożnym, bo nie zawsze się to opłaca.
Podatnik, osoba fizyczna, która wykorzystuje składniki swojego majątku (w tym nieruchomości) w celach zarobkowych, oddając je w używanie podmiotom trzecim w zamian za wynagrodzenie, uzyskuje przychód podatkowy.
Tak jak w wielu innych przypadkach, tak i w tym dla dokonania prawidłowego rozliczenia podatkowego niezbędne jest umiejscowienie uzyskanego przychodu w odpowiednim źródle (przychodów). Alokacja taka powinna być dokonana przez samego podatnika.