Dodał, że inaczej jest w przypadku nauki języków obcych, w odniesieniu do której zastosowanie ma zwolnienie z VAT.
Pytanie zadała firma, która realizowała projekt szkoleniowy finansowany ze środków unijnych. Obejmował on prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci z gimnazjów i szkół podstawowych. Firma zatrudniła w tym celu nauczycieli, którzy prowadzili lekcje m.in. przedsiębiorczości, języków obcych, informatyki, matematyki, chemii, fizyki i biologii. Tematyka zajęć nie miała ścisłego związku z podstawowym programem nauczania.