Przedsiębiorca produkujący aplikacje wykorzystywane w branży lotniczej może pomniejszyć przychód o wydatki na kurs pilotażu – potwierdził dyrektor katowickiej izby.

Dzięki licencji pilota uniknie bowiem wydatków na angażowanie profesjonalistów do przeprowadzania lotów testowych. Te zaś są wymagane, aby mógł sprzedać swój produkt zainteresowanym podmiotom.
Pytanie zadał informatyk prowadzący działalność gospodarczą. W ramach kolejnego zlecenia miał opracować aplikację pomagającą pilotom w nawigacji, m.in. w odczytywaniu pomiarów lotu.
Aby jednak prawidłowo wykonać zamówienie, informatyk musiał powiększyć swoją wiedzę o lotnictwie i wykonać niezbędne testy oprogramowania na pokładzie samolotu. To wiązałoby się z dużymi wydatkami na angażowanie profesjonalistów. Informatyk postanowił więc sam zrobić kurs pilotażu i uzyskać licencję pilota. To pozwoliłoby mu samodzielnie przeprowadzać loty testowe i uchroniłoby go przed poważnymi wydatkami.
W związku z tym informatyk zapytał dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, czy pieniądze, które wyda na kurs, może rozliczyć jako koszty podatkowe. Uważał, że tak, skoro będą one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskiwanymi przychodami.
Potwierdził to także dyrektor izby. Przyznał, że ewentualne angażowanie profesjonalnych pilotów do lotów testowych byłoby droższe i mogłoby się wiązać z przekroczeniem budżetu, jakim dysponował informatyk. Chęć uniknięcia tych wydatków jest racjonalna i służy uzyskaniu przychodów ze sprzedaży aplikacji mobilnej. Wydatki na kurs mogą więc być rozliczone jako koszty podatkowe – podsumował dyrektor.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 17 czerwca 2015 r. nr IBPBI/1/4511-348/15/BK