Dzięki licencji pilota uniknie bowiem wydatków na angażowanie profesjonalistów do przeprowadzania lotów testowych. Te zaś są wymagane, aby mógł sprzedać swój produkt zainteresowanym podmiotom.
Pytanie zadał informatyk prowadzący działalność gospodarczą. W ramach kolejnego zlecenia miał opracować aplikację pomagającą pilotom w nawigacji, m.in. w odczytywaniu pomiarów lotu.
Aby jednak prawidłowo wykonać zamówienie, informatyk musiał powiększyć swoją wiedzę o lotnictwie i wykonać niezbędne testy oprogramowania na pokładzie samolotu. To wiązałoby się z dużymi wydatkami na angażowanie profesjonalistów. Informatyk postanowił więc sam zrobić kurs pilotażu i uzyskać licencję pilota. To pozwoliłoby mu samodzielnie przeprowadzać loty testowe i uchroniłoby go przed poważnymi wydatkami.
W związku z tym informatyk zapytał dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, czy pieniądze, które wyda na kurs, może rozliczyć jako koszty podatkowe. Uważał, że tak, skoro będą one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskiwanymi przychodami.
Potwierdził to także dyrektor izby. Przyznał, że ewentualne angażowanie profesjonalnych pilotów do lotów testowych byłoby droższe i mogłoby się wiązać z przekroczeniem budżetu, jakim dysponował informatyk. Chęć uniknięcia tych wydatków jest racjonalna i służy uzyskaniu przychodów ze sprzedaży aplikacji mobilnej. Wydatki na kurs mogą więc być rozliczone jako koszty podatkowe – podsumował dyrektor.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 17 czerwca 2015 r. nr IBPBI/1/4511-348/15/BK