Rzeczoznawca, który prowadzi ekspertyzy dotyczące samochodu dla osób fizycznych, musi stosować kasę fiskalną niezależnie od obrotu – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.

Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który jako biegły wykonuje dla sądów opinie techniczne dotyczące techniki samochodowej i ruchu drogowego. Sporządza też ekspertyzy dla miejskiego zarządu dróg i transportu w zakresie szacowania strat w pojazdach i opinie dla komend policji. Swoje usługi świadczy też firmom i osobom fizycznym nieprowadzącym działalności, ale tym ostatnim – sporadycznie. Wartość obrotu z tego tytułu nie przekracza 20 tys. zł. W związku z tym przedsiębiorca uważał, że nie musi stosować kasy fiskalnej.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wskazał na par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Nakłada ona obowiązek stosowania kasy na przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, bez względu na wielkość obrotów.
Organ uznał, że dotyczy to też podatnika. Odwołał się przy tym do przepisów prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), które mówią o obowiązku przeprowadzania dla pojazdów badań technicznych. Wskazał, że zgodnie z art. 81 ust. 13 tej ustawy opinia rzeczoznawcy może być potrzebna do przeprowadzenia takiego badania, jeżeli powstanie problem w ustaleniu parametrów pojazdu.
Skoro więc podatnik wykonuje tego typu ekspertyzy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, to musi stosować kasę fiskalną – stwierdził dyrektor IS.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 7 maja 2015 r., nr IBPP3/4512-227/15/KG