Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który jako biegły wykonuje dla sądów opinie techniczne dotyczące techniki samochodowej i ruchu drogowego. Sporządza też ekspertyzy dla miejskiego zarządu dróg i transportu w zakresie szacowania strat w pojazdach i opinie dla komend policji. Swoje usługi świadczy też firmom i osobom fizycznym nieprowadzącym działalności, ale tym ostatnim – sporadycznie. Wartość obrotu z tego tytułu nie przekracza 20 tys. zł. W związku z tym przedsiębiorca uważał, że nie musi stosować kasy fiskalnej.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wskazał na par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Nakłada ona obowiązek stosowania kasy na przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, bez względu na wielkość obrotów.