Przedsiębiorca miał prawo sprzedać materiały budowlane samemu sobie i otrzymać zwrot wydatków. Mógł tak zrobić jeżeli miał rozdzielność majątkową z żoną
Mimo że ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468, ze zm.) przestała obowiązywać 1 stycznia 2014 r., to w sądach wciąż toczą się spory o możliwość skorzystania z przewidzianej w niej preferencji.
Sprawa rozpatrywana wczoraj przez NSA dotyczyła przedsiębiorcy, który odsprzedał sobie materiały budowlane, a następnie użył ich do budowy prywatnego domu. W związku z tym wystawił fakturę na siebie i wraz z żoną wystąpił o zwrot poniesionych wydatków. Przepisy ustawy dawały taką możliwość pod warunkiem przedstawienia faktury VAT na materiały zakupione do końca 2013 r.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odmówił podatnikowi prawa do zwrotu. Stwierdził, że nie można przekazać towarów samemu sobie. W takiej sytuacji nie dochodzi bowiem do przeniesienia własności. Przedsiębiorca nie powinien zatem wystawić faktury, a jedynie dokument wewnętrzny, który jednak nie upoważnia do zwrotu wydatków budowlanych – wyjaśnił dyrektor.
WSA we Wrocławiu miał w tej sprawie wątpliwości. Stwierdził, że dyrektor nie powinien automatycznie odmawiać podatnikowi prawa do zwrotu poniesionych wydatków. Organy podatkowe powinny najpierw przyjrzeć się dokładnie sytuacji majątkowej podatnika i jego żony – orzekł.
Izba skarbowa odczytała wyrok WSA w ten sposób, że powinna zbadać, czy żona nie nabyła tych materiałów do majątku odrębnego. Z tego powodu dyrektor izby uznał, że zalecenia sądu są chybione, bo faktura została wystawiona na męża, a nie na żonę. Nawet gdyby żona nabyła te materiały, to i tak nie dysponowałaby wymaganym dokumentem (fakturą) – uznał dyrektor, zaskarżając wyrok do NSA.
NSA zgodził się jednak z sądem I instancji. Sędzia Nina Półtorak wyjaśniła, że sądowi chodziło o ustalenie tego, czy na skutek przekazania materiałów doszło do przesunięć majątkowych.
– Jeśli małżonkowie mieli rozdzielność majątkową, a mąż prowadził działalność gospodarczą w ramach majątku odrębnego, to przekazując towary do majątku wspólnego, powinien mieć prawo do zwrotu wydatków – powiedziała sędzia Półtorak. Dodała, że w takiej sytuacji wystarczy, aby faktura była wystawiona na jedno z małżonków. Gdyby natomiast mieli wspólny majątek, to zwrot wydatków by się nie należał – uznał NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 636/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia