Potwierdził, że oznaczenie książek drukowanych numerem ISBN jest warunkiem skorzystania ze stawki 5 proc. Ustawa o VAT nie nakłada natomiast obowiązku umieszczania go na fakturach. Elementy, które musi zawierać faktura, są wymienione w art. 106e ust. 1 ustawy. Jednym z nich jest nazwa (rodzaj) towaru. Sposób przedstawienia danych niezbędnych do określenia przedmiotu opodatkowania ma umożliwiać identyfikację zakupionego towaru – wyjaśnił organ. Nie oznacza to jednak – dodał – obowiązku umieszczania numeru identyfikacyjnego książki na fakturze. Może się on na niej pojawić, lecz nie musi.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 11 maja 2015 r., nr IBPP2/4512-206/15/WN