Jeżeli jednak podatnik oferuje nie tylko usługę montażu, lecz także sam hak, to musi stosować kasę.
Z pytaniem do redakcji zwrócił się czytelnik. Chciał się upewnić, czy może korzystać ze zwolnienia ze względu na obroty (20 tys. zł).
Jego wątpliwości powstały na tle obowiązującego od 2015 r. nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Z par. 4 pkt 2 wynika, że bez względu na wielkość obrotów w kasie fiskalnej muszą być ewidencjonowane usługi w zakresie m.in. naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów (a także naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), wymiany opon lub kół, badań i przeglądów technicznych pojazdów.
Zwolnienie nie jest także możliwe, jeżeli podatnik zajmuje się dostawą towarów wymienionych w par. 4 pkt 1 rozporządzenia, w tym m.in. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli) gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0).
W odpowiedzi MF wyjaśniło, że jeśli podatnik wyłącznie montuje haki (które klient kupił gdzie indziej), to może korzystać ze zwolnienia ze względu na wielkość obrotów nieprzekraczającą 20 tys. zł rocznie. Inaczej jest – zdaniem resortu – w sytuacji, gdy podatnik zajmuje się także dostawą towaru kwalifikowanego według PKWiU do pozycji z par. 4 pkt 1 rozporządzenia. Wówczas podatnik nie ma prawa do zwolnienia, nawet gdyby dostawa była połączona z usługą montażu.