Dodatkowa płatność z tytułu sprowadzenia ropy bądź gazu z innego kraju UE powiększa podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług – stwierdził dyrektor katowickiej izby.

Pytanie zadała spółka zajmująca się dystrybucją i sprzedażą paliwa. Od 1 stycznia 2015 r. w związku z nowelizacją ustawy o zapasach ropy naftowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1695 ze zm.) musi ona wpłacać opłatę zapasową z tytułu nabycia paliwa z innego kraju UE. Opłata ta wpływa na rachunek Funduszu Zapasów Agencyjnych.
Spółka uważała, że nie musi od niej płacić VAT. Nie jest ona bowiem częścią składową zapłaty za kupione paliwo i nie ma wpływu na jego cenę. Spółka podkreślała, że taka płatność jest naliczana i wpłacana dopiero po wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliwa.
Dyrektor izby uznał jednak inaczej. Przypomniał, że zgodnie z art. 21b ust. 12 ustawy o zapasach ropy naftowej spółka musi wpłacać opłatę zapasową do końca następnego miesiąca po tym, w którym sprowadziła paliwo z innego kraju UE. Jest to rodzaj daniny publicznej, która zwiększa podstawę opodatkowania VAT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lutego 2015 r., nr IBPP4/443-606/14/PK.