Pytanie zadała spółka zajmująca się dystrybucją i sprzedażą paliwa. Od 1 stycznia 2015 r. w związku z nowelizacją ustawy o zapasach ropy naftowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1695 ze zm.) musi ona wpłacać opłatę zapasową z tytułu nabycia paliwa z innego kraju UE. Opłata ta wpływa na rachunek Funduszu Zapasów Agencyjnych.
Reklama
Spółka uważała, że nie musi od niej płacić VAT. Nie jest ona bowiem częścią składową zapłaty za kupione paliwo i nie ma wpływu na jego cenę. Spółka podkreślała, że taka płatność jest naliczana i wpłacana dopiero po wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliwa.
Dyrektor izby uznał jednak inaczej. Przypomniał, że zgodnie z art. 21b ust. 12 ustawy o zapasach ropy naftowej spółka musi wpłacać opłatę zapasową do końca następnego miesiąca po tym, w którym sprowadziła paliwo z innego kraju UE. Jest to rodzaj daniny publicznej, która zwiększa podstawę opodatkowania VAT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lutego 2015 r., nr IBPP4/443-606/14/PK.