Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do określenia minimalnej stawki CIT we wszystkich państwach UE, aby wyhamować dzisiejszą fiskalną konkurencję między nimi.

W ten sposób jeśli minimalna stawka CIT wynosiłaby np. 10 proc. to żadne z państw nie powinno obniżać podatków poniżej tego poziomu. Parlament zaapelował do Komisji Europejskiej, aby rozpoczęła prace nad rozwiązaniami, które pozwolą bezboleśnie przeprowadzić takie zmiany podczas podatkowej debaty z 25 marca 2015 r.

Tańsze e-booki i e-gazety

To jednak nie koniec. Europosłowie chcą rozwiązań, które pozwolą państwom członkowskim na stosowanie niższej stawki VAT nie tylko na ksiązki elektroniczne, ale także inne produkty cyfrowe podobne do tych tradycyjnych (np. internetowe wydania gazet). Podobny apel do KE w sprawie stawki podatku na sprzedaż e-booków wystosowali 19 marca 2015 r. ministrowie kultury Polski, Francji, Włoch i Niemiec. Zmiany mają być uwzględnione w trakcie prac Komisji Europejskiej nad utworzeniem Jednolitego Rynku Cyfrowego, a strategia ich przyjmowania zostanie opublikowana już w maju tego roku.

Uprościć rozliczenia

Parlament chce także uproszczeń w składaniu deklaracji VAT w 28 państwach członkowskich. Dzisiejsze rozwiązania są zbyt kosztowne i generują niepotrzebne trudności. Komisja jeszcze w 2013 r. zaproponowała projekt wprowadzenia Standardowej Deklaracji VAT dla przedsiębiorców unijnych. Szacowała, że oszczędzą oni dzięki temu nawet 15 mld euro. Nad projektem ciągle jednak trwają dyskusje zarówno polityczne, jak i techniczne, w Radzie UE. Początkowe szacunki, które zakładały 15 mld euro oszczędności dla przedsiębiorców, mogą zostać obniżone, jeśli w ramach kompromisu w Radzie przepadnie część z zaproponowanych uproszczeń – wyjaśnił Pierre Moscovici unijny komisarz ds. podatkowych w niedawnym wywiadzie dla DGP.

Walczyć z luką

Parlamentarzyści wezwali także KE do przedstawienia konkretnych propozycji w jaki sposób zwalczany ma być wysoki poziom oszustw w VAT. Ich skutkiem są ogromne straty budżetowe wszystkich krajów członkowskich. Dodatkowo europosłowie są zdanie, że trzeba całkowicie zmienić system poboru tego podatku, gdyż dzisiejszy jest przestarzały, generuje zbyt wysokie koszty i wręcz ułatwia popełnianie oszustw.

Apele do krajów

W rezolucji parlamentarzyści zwrócili się także do państw członkowskich. Zaapelowali, aby przeniosły one ciężar opodatkowania z pracy na rzecz innych danin. Parlament chce także, aby kraje członkowskie poprawiły skuteczność swoich aparatów fiskalnych. Ponadto apeluje, aby państwa poparły projekt Wspólnej Skonsolidowanej Podstawy Opodatkowania (CCCTB) w podatku od osób prawnych. Jego przyjęciem ma być jednym z priorytetów obecnej kadencji Komisji Europejskiej jak wyjaśnił w wywiadzie dla DGP komisarz ds. podatkowych Pierre Moscovici. W projekcie chodzi o stworzenie katalogu wspólnych zasad ustalania podstawy opodatkowania, które firmy stosowałyby, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. Dzięki temu na podstawie przyjętej metody podziału byłyby określane udziały każdego członka grupy, a od nich byłby obliczany podatek według stawek przyjętych w poszczególnych państwach UE.

Przy pierwszej próbie wprowadzenia tego pomysłu w 2011 r. Polska, Szwecja i Irlandia były przeciw. Polski Sejm wydał nawet uchwałę, w której uznał go za niezgodny z unijną zasadą pomocniczości. Posłowie twierdzili, że Unia Europejska nie ma prawa stanowić przepisów prawa podatkowego w stosunku do podatków bezpośrednich, takich jak CIT.