Naczelny Sąd Administracyjny nie będzie cofał sprawy do sądu wojewódzkiego, jeśli jej finał będzie oczywisty. A organy podatkowe będą wydawać rozstrzygnięcie zgodne z wolą sędziów
Nadzieję na przyspieszenie spraw podatkowych daje nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). Dziś sprawy podatkowe toczą się czasami 10, 15, a nawet 20 lat. Eksperci są zgodni co do przyczyn takiego stanu rzeczy: to opieszałość organów podatkowych, które niepotrzebnie przedłużają sprawy, oraz mnogość spraw, które czekają na rozpoznanie przez sądy wojewódzkie i NSA.
Prace nad nowelizacją prawa p.p.s.a. są już na ukończeniu. Ustawa po poprawkach Senatu wróciła do Sejmu. Ma wejść w życie trzy miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.