Od pewnego czasu bowiem organy podatkowe zaczęły podważać możliwość stosowania zwolnienia, twierdząc, że stanowi ono pomoc publiczną, a przepisy je wprowadzające nie były notyfikowane Komisji Europejskiej.