Jeżeli na usługę składają się różne czynności opodatkowane według stawek 12 i 14 proc. ryczałtu, to przedsiębiorca płaci od całości 14 proc. – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która wybrała na 2022 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Świadczy ona różne rodzaje usług, w tym m.in.: związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) oraz usługi specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1.).
Stawka ryczałtu od przychodów z usług związanych z oprogramowaniem oraz z doradztwem w zakresie oprogramowania wynosi 12 proc. (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.). Natomiast usługi w zakresie specjalistycznego projektowania są objęte 14-proc. ryczałtem (art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c ustawy).
Często jednak klienci zamawiają usługę składającą się z dwóch albo trzech rodzajów czynności, opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu. Niekiedy podatniczka może wyodrębnić, ile czasu poświęciła na wykonanie poszczególnych czynności, i proporcjonalnie przyporządkować do nich swoje wynagrodzenie.
Spytała jednak, co w sytuacji, gdy jest to niemożliwe, bo nie da się określić, jaka część wynagrodzenia przypada na poszczególne działania. Sądziła, że powinna wtedy od całości przychodów z danego zamówienia zapłacić podatek według stawki przewidzianej dla tej usługi składowej, która przeważa w usłudze złożonej.
Dyrektor KIS był innego zdania. Wyjaśnił, że świadcząc jedną usługę złożoną (niezależnie od tego, czy jednorazowo, czy ciągle), podatniczka wykonuje połączone ze sobą usługi składowe, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług mieszczą się w różnych grupowaniach. Gdyby były one świadczone odrębnie, byłyby opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu.
Dlatego, jeżeli podatnik prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami, to ryczałt ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności. Potrzebna jest w tym celu ewidencja przychodów. Trzeba ją prowadzić tak, aby można było przyporządkować wynagrodzenie do poszczególnych rodzajów działalności.
Co w sytuacji, gdy nie ma takiej możliwości? Wówczas, jeżeli częścią składową usługi złożonej jest usługa opodatkowana stawką 14 proc., to od całości przychodów z usługi złożonej trzeba zapłacić 14-proc. ryczałt – stwierdził dyrektor KIS.
Jeżeli natomiast na usługę złożoną składają się wyłącznie usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie oprogramowania (obie objęte stawką 12 proc.), to całość też będzie z 12-proc. ryczałtem. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 listopada 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.569.2022.1.DB