Spytała o to kobieta, która wybrała na 2022 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Świadczy ona różne rodzaje usług, w tym m.in.: związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) oraz usługi specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1.).
Stawka ryczałtu od przychodów z usług związanych z oprogramowaniem oraz z doradztwem w zakresie oprogramowania wynosi 12 proc. (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.). Natomiast usługi w zakresie specjalistycznego projektowania są objęte 14-proc. ryczałtem (art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c ustawy).