Osoby, które chcą przesłać zeznanie roczne PIT drogą elektroniczną, muszą wypełnić właściwy formularz i podpisać go danymi autoryzującymi. Można skorzystać z formularzy interaktywnych, aplikacji e-Deklaracje Desktop lub wysłać e-PIT za pomocą programu
Czy wyślę PIT-37 przez internet
Pan Bolesław jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W zeszłym roku nie miał innych dochodów. Zachęcony przez znajomych chciałby rozliczyć się w tym roku z fiskusem przez internet. Czy formularz PIT-37 może wysłać tą drogą?
TAK
Wszystkie formularze zeznań rocznych za 2014 r., w tym oczywiście te najpopularniejsze, czyli PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, można przesyłać drogą elektroniczną. W praktyce czytelnik może wypełnić formularz interaktywny, który wystarczy pobrać ze strony e-deklaracje.gov.pl (zakładka formularze), lub skorzystać np. z programu do wypełniania PIT, który jest dostępny na stronie www.gazetaprawna.pl. Należy pamiętać również o procedurach obowiązujących w przypadku wysyłania e-PIT (czytaj niżej).
Podstawa prawna
Art. 3a par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Czy formularz interaktywny to jedyna opcja
Pan Patryk uzyskał w zeszłym roku dochody z pracy oraz z giełdy. Czy aby wysłać zeznania przez internet, musi wypełnić interaktywne formularze PIT?
NIE
Czytelnik musi w praktyce złożyć dwa formularze – PIT-37 oraz PIT-38. Na tym pierwszym musi rozliczyć dochody osiągnięte w 2014 r. z pracy, a na drugim – dochody z giełdy. Oba formularze można przesłać przez internet za pomocą systemu e-Deklaracje.
W praktyce czytelnik ma do wyboru trzy możliwości. Jedną z nich jest wypełnienie formularza interaktywnego. W tym przypadku należy zainstalować wtyczkę do e-Deklaracji oraz oprogramowanie (program Adobe Reader w wersji 9.0.0 lub nowszej), a następnie pobrać odpowiedni formularz PIT, wypełnić go danymi, podpisać oraz przesłać do urzędu skarbowego. Zarówno oprogramowanie, jak i formularz można ściągnąć ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Podatnicy mogą również pobrać z tej samej strony WWW aplikację e-Deklaracje Desktop oraz niezbędne oprogramowanie, które jest wymagane do jej obsługi. Aplikacja to po prostu program, który instalujemy na komputerze. Po uruchomieniu aplikacji podatnik powinien wejść w zakładkę „Katalog formularzy”, wybrać interesujący go druk – np. PIT-37, a następnie go wypełnić, podpisać oraz wysłać do fiskusa. Aplikacja pozwoli szybko przejść przez ten cały proces. Na końcu należy pamiętać o pobraniu urzędowego poświadczenia odbioru. Aby to zrobić, wystarczy wejść w zakładkę „Moje rozliczenia”, a następnie „Wysłane”. Obok formularza powinno pojawić się pole „Pobierz UPO”, na które trzeba kliknąć. Cała procedura zwykle przebiega szybko i sprawnie, a po paru minutach potwierdzenie odbioru można wyświetlić na swoim komputerze. W praktyce potwierdzenie można pobrać również później, po kilku godzinach czy dniach.
Trzecią opcją, którą mają podatnicy, są programy do wypełniania i wysyłania PIT udostępniane przez zewnętrznych producentów. Jeden z takich programów można pobrać ze strony www.gazetaprawna.pl.
Pan Patryk musi więc sam zdecydować, z której możliwości chce skorzystać, i wysłać swoje PIT-37 oraz PIT-38. Instrukcję wysyłania e-zeznań zamieszcza również Ministerstwo Finansów na stronie e-deklaracje.gov.pl.
Podstawa prawna
Art. 3a par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Czy trzeba podpisać elektroniczny PIT e-podpisem
Pan Darek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i chce wysłać zeznanie roczne przez internet. Czy jako przedsiębiorca musi podpisać formularz e-podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu?
NIE
Przepisy określają dwa rodzaje podpisów, których mogą używać podatnicy do podpisania e-zeznań. Chodzi o tzw. e-podpis weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za który trzeba zapłacić, oraz inny podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań. W praktyce tym innym podpisem są dane autoryzujące, czyli dane podatnika: imię, nazwisko, identyfikator podatkowy, data urodzenia oraz kwota przychodu z zeznania podatkowego sprzed dwóch lat.
E-podpis weryfikowany za pomocą certyfikatu muszą stosować osoby prawne – np. spółki z o.o. Dane autoryzujące są natomiast przeznaczone dla osób fizycznych. W ten łatwy i co ważne bezpłatny sposób każdy podatnik, w tym pan Darek, może wysłać e-PIT do urzędu skarbowego. Wyjaśnijmy również, że kwota przychodu z zeznania sprzed dwóch lat to kwota wykazana w zeznaniu za 2013 r., czyli tym, które składaliśmy w urzędzie skarbowym w 2014 r.
Podstawa prawna
Par. 4 ust. 1 pkt 2, par. 5 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. poz. 1537 ze zm.).
Czy urząd wypełni mi zeznanie
Pani Agnieszka wiele słyszała o możliwości wypełnienia zeznania rocznego za darmo przez urząd skarbowy. Czy faktycznie urząd może wypełnić jej formularz PIT?
TAK
Możliwość wstępnego wypełnienia zeznania rocznego ma pojawić się dopiero 1 marca tego roku i będzie dotyczyć wyłącznie formularzy PIT-37 składanych przez internet. Wstępne wypełnienie zeznania przez urząd ma polegać na tym, że podatnik po otwarciu e-formularza PIT będzie mógł wybrać opcję „wypełnij formularz danymi”. Następnie formularz zostanie wypełniony danymi, które przekazał do urzędu skarbowego pracodawca. Podatnik będzie musiał sprawdzić, czy dane są poprawne (czy zgadzają się z danymi wykazanymi np. w PIT-11 lub PIT-40) i ewentualnie wprowadzić poprawki. Ponadto będzie mógł skorzystać z ulg podatkowych (o ile posiada do nich prawo), np. ulgi na dzieci. Poprawnie wypełnione zeznanie PIT-37 trzeba następnie podpisać danymi autoryzującymi oraz wysłać do urzędu skarbowego. Po wysyłce należy pamiętać o pobraniu urzędowego potwierdzenia odbioru.
Jeśli pani Agnieszka będzie chciała wcześniej złożyć zeznanie PIT-37 przez internet, to nie będzie mogła skorzystać z wstępnego wypełnienia.
Podstawa prawna
Art. 3a par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Czy urząd potwierdzi wysyłkę
Pani Ola zastanawia się nad wysłaniem zeznania rocznego za 2014 r. drogą elektroniczną. Nie wie jednak, jak udowodni fakt wypełnienia tego obowiązku w przypadku, gdy fiskus będzie chciał zbadać jej PIT. Czy potwierdzenie wysłania zeznania dostanie z urzędu?
TAK
W przypadku formularzy papierowych, które składamy osobiście w urzędzie skarbowym, potwierdzeniem jest pieczęć składana na kopii zeznania lub potwierdzenie wydane przez urząd. Jeśli wysyłamy PIT drogą tradycyjną, na poczcie, urząd wydaje potwierdzenie nadania przesyłki. W przypadku e-zeznań potwierdzeniem jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Jest to dokument w formie elektronicznej, który może pobrać pani Ola po wysłaniu zeznania e-PIT. Dokument ten może następnie zapisać na komputerze, skopiować np. na zewnętrzną pamięć (pendrive) lub wydrukować. Dopiero gdy pani Ola będzie posiadała UPO, będzie pewna, że jej zeznanie PIT trafiło do urzędu skarbowego.
Podstawa prawna
Art. 3a par. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Czy w e-PIT przekażę 1 proc. podatku
Pani Ania chce przesłać zeznanie roczne PIT do urzędu skarbowego przez internet. Czy będzie mogła przekazać 1 proc. podatku, tak jak w przypadku składania formularza papierowego?
TAK
Podatnicy wypełniając zeznania roczne w formie elektronicznej, korzystają z takich samych praw i przywilejów podatkowych, jak w przypadku składania zeznań papierowych. Pani Ania będzie więc mogła przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Będzie również mogła skorzystać z ulg podatkowych, o ile spełniła ustawowe warunki – np. ulgi na dzieci, internetowej lub rehabilitacyjnej. Jeśli przekazała w zeszłym roku darowizny – np. na rzecz Kościoła, będzie również mogła skorzystać z odliczenia od dochodu. W e-zeznaniu może również rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub złożyć wspólne zeznanie z mężem (o ile spełnia warunki pozwalające na skorzystanie z jednej z tych preferencji).
W praktyce ulgi rozliczamy w załącznikach do formularza PIT. Pani Ania, składając e-zeznanie, będzie musiała najpierw wpisać liczbę załączników w odpowiednim polu formularza PIT. Następnie pod formularzem PIT pojawi się odpowiedni załącznik, który należy wypełnić. Jeśli chce rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub z mężem, wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu PIT.
Podstawa prawna
Art. 3a par. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).