29 października br. w Berlinie, podczas corocznego Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych (pod auspicjami OECD i UE) został zaprezentowany nowy standard OECD. Dotyczy on międzypaństwowej wymiany danych finansowych i podatkowych - Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, a jego celem jest ograniczenie oszustw podatkowych.

Porozumienie Competent Authority Agreement (CAA) podpisane podczas Forum również przez polskiego ministra finansów, wdraża założenia nowego standardu OECD. Polegać będzie ono na automatycznej, corocznej wymianie informacji podatkowych, opartej na jednolitych, międzynarodowych podstawach. Należy zauważyć, iż odmowa wymiany informacji będzie mogła nastąpić tylko w przypadku zagrożenia ochrony poufności tych informacji. Zgodnie z aktem, państwa-sygnatariusze są zobowiązane do wdrożenia określonych procedur, zwanych Common Reporting Standard (CRS), umożliwiających automatyczną wymianę informacji podatkowych.

Co obejmie standard raportowania?

Celem ograniczenia możliwości podatników omijania nowych przepisów, model wymiany informacji będzie obejmował szeroki zakres z kilku obszarów. Po pierwsze przekazywane informacje finansowe dotyczyć będą dochodów inwestycyjnych (w tym dochód z odsetek, dywidend, sprzedaży kapitałów pieniężnych z niektórych umów ubezpieczeniowych i in. podobnych). Ponad to przekazywane będą musiał być także informacje o bilansach i saldach rachunków bankowych (na wypadek, gdyby podatnik starał się ukryć posiadany i reprezentowany przez siebie kapitał celem uniknięcia opodatkowania).

CRS podmiotami zobowiązanymi do raportowania danych finansowych ustawia banki, brokerów, niektóre instytucje ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne. Nowe zasady będą dotyczyły dochodów osób fizycznych, osób prawnych (w trustów i fundacji), oraz podmiotów, które wprawdzie nie unikają opodatkowania dochodów, ale istotą ich funkcjonowania, a co najmniej ważnym celem, jest ukrycie faktycznego właściciela beneficjenta dochodów (tzw. beneficial owner).

Cel – identyfikacja

Ważnym elementem wdrażanego systemu przekazywania informacji będzie prawidła analiza stanu faktycznego i prawnego (due diligence) przez instytucje finansowe zobowiązane do przekazywania informacji. Celem tego procesu jest identyfikowanie rachunków bankowych i posiadaczy, których dotyczą przekazywane informacje oraz osiągnięcie efektu w postaci zapewnienia odpowiedniej jakości gromadzonych i przekazywanych danych, wzrostu przewidywalności danych, możliwości weryfikacji danych oraz ich optymalnego wykorzystania.

Zasięg

Nowy standard w kształcie zaprezentowanym w Berlinie 29 października br. zaakceptowało 50 krajów i ich terytoriów zależnych, w tym wszystkie należące do OECD. Do tej pory, ponad 40 państw, w tym Polska, już zobowiązało się do wdrożenia standardu OECD w określonym porządku. Co więcej, wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej - z wyjątkiem Austrii - oświadczyły, że wdrożą nowy standard do września 2017 roku. Zgodnie jedna z najnowszymi informacjami, Austria ze względów technicznych wdroży standard dopiero w 2018 roku.

Istotnym jest również fakt, iż w gronie sygnatariuszy znalazły się również państwa słynące z przyciągania zagranicznego kapitału właśnie dzięki rozwiniętej tajemnicy bankowej m.in. Szwajcaria, Liechtenstein i Singapur. Wiele jednak krajów (np. USA), zadeklarowało, że przystąpią do porozumienia w późniejszym terminie.

Polskie wdrażanie standardu OECD

Każde konto bankowe otwierane po 1 stycznia 2016 roku będzie podlegało nowej procedurze, pozwalającej na identyfikację rezydencji podatkowej właściciela rachunku. Do końca 2016 roku zidentyfikowane mają zostać wcześniej założone rachunki bankowe, na których ulokowano znaczne środki pieniężne, a do końca 2017 roku identyfikacja obejmie również rachunki z mniejszymi środkami. Pierwsza wymiana informacji w nowym standardzie nastąpi jednak dopiero z końcem września 2017 roku i obejmie rachunki bankowe osób fizycznych o znacznej wartości. Wymiana informacji dotycząca wszystkich kont bankowych, w tym kont korporacyjnych – nastąpi do końca września 2018 roku.

Materiał opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Kancelarię Adwokacką Osiński i Wspólnicy