Od 2015 r. wszyscy lekarze, dentyści, fryzjerzy i kosmetyczki będą musieli stosować kasy fiskalne, niezależnie od wysokości swojego obrotu – wynika z opublikowanego już rozporządzenia ministra finansów.
Dziś świadczący takie usługi nie muszą ewidencjonować obrotu, jeśli w trakcie roku nie przekroczy on 20 tys. zł (chodzi o sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej). Z takiego zwolnienia będą mogli korzystać już tylko do końca lutego 2015 r.
Obowiązek stosowania kas, bez względu na wielkość obrotu, obejmie także podatników świadczących usługi w zakresie:
● naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
● wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
● badań i przeglądów technicznych pojazdów,
● związanym z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: usługi świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
● usług prawniczych, z wyłączeniem notarialnych,
● doradztwa podatkowego.
W tym ostatnim przypadku chodzi o wszystkie czynności doradztwa podatkowego świadczone na rzecz indywidualnych klientów, a nie tylko te, które są wykonywane przez osoby z uprawnieniami. To zaś oznacza, że każde biuro rachunkowe, które będzie rozliczało choć jedną osobę niebędącą przedsiębiorcą (np. twórcę, artystę), będzie musiało kupić kasę. Ten sam obowiązek obejmie osoby dorabiające sobie do pensji wypełnianiem np. rocznych zeznań osobom niebędącym przedsiębiorcami.
Usługi wykonywane na rzecz indywidualnych klientów trzeba będzie ewidencjonować w kasie nawet, gdy płatność będzie przelewem na rachunek bankowy. Dotyczy to nie tylko usług doradztwa podatkowego, lecz również pozostałych (np. opieki medycznej czy prawniczych).
Etap legislacyjny
Rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1544