Chodziło o spółdzielnię, która świadczyła usługi opodatkowane VAT i wolne od podatku. Rozpoczęła budowę dwupiętrowego budynku usługowo-mieszkalnego z towarzyszącą mu infrastrukturą. Drugie piętro miało być przeznaczone na cele mieszkalne, a parter i pierwsze piętro byłyby wynajęte na cele usługowe. Tym samym 33 proc. nieruchomości byłoby związane z usługami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 oraz pkt 36 ustawy o VAT, a pozostała część byłaby powiązana z usługami opodatkowanymi.
Spółdzielnia uważała, że może odliczyć całość podatku naliczonego, jeżeli wydatki są jednoznacznie związane z budową części usługowej budynku. Przy wydatkach na budowę części mieszkalnej i usługowej (np. budowa dachu) chciała stosować proporcję obliczoną na podstawie udziału powierzchni użytkowej w całej powierzchni budynku. Licząc tak, odjęłaby 67 proc. podatku naliczonego.