A w całej Polsce właśnie z usług biur rachunkowych (których jest 30–40 tys.) – według szacunków ekspertów – może korzystać nawet ponad 1,5 mln podmiotów gospodarczych.

Biura rachunkowe

– Zlecanie na zewnątrz przez nowo powstające firmy zadań w zakresie księgowości i doradztwa podatkowego w przypadku dużych podmiotów nie jest w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej niczym nowym – podkreśla Sławomir Dziudzik, dyrektor Polskiej Izby Biur Rachunkowych.

Wyjaśnia, że mikro i mali przedsiębiorcy już na etapie planowania założenia firmy decydują się na zatrudnienie biura rachunkowego. Wiąże się to przede wszystkim z niższymi kosztami takiej usługi w porównaniu z tworzeniem w firmie służb zajmujących się księgowością. Takie rozwiązanie zapewnia też elastyczność w odpowiedzi na zmiany zachodzące w prawie podatkowym i gospodarczym. Szkolenia w zakresie tych zmian wymagają dużych nakładów finansowych.

– Wielokrotnie małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie podołać finansowo konieczności utrzymywania na odpowiednim poziomie kompetencji i fachowości służb finansowych – twierdzi ekspert.

Czy w państwa firmie istnieje dział księgowości

Czy w państwa firmie istnieje dział księgowości

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku dużych firm (tj. zatrudniających powyżej 250 pracowników), których – jak pokazują badania – tylko 6 proc. decyduje się na zewnętrzną księgowość. Sławomir Dziudzik podkreśla, że ze względu na to, że działy księgowości w takich firmach muszą obsługiwać bardzo dużą liczbę spraw oraz rozwiązywać występujące razem z nimi problemy, zdecydowanie trudniej jest podjąć kierownictwu firmy decyzję o outsourcingu tych zadań, a tym samym likwidacji działów księgowości.

Delegowanie pracowników na szkolenia (lub organizowanie szkoleń „szytych na miarę”) również jest bardziej opłacalne w przypadku dużych przedsiębiorstw, chociażby ze względu na różnorodność problemów i złożoność sytuacji omawianych podczas szkoleń.