Ministerstwo Finansów chce obniżyć koszty prowadzenia rachunkowości. Musi być przy tym jednak zachowana rzetelność informacji - mówi Dorota Podedworna-Tarnowska, wiceminister finansów.

Ministerstwo Finansów stworzyło projekt zmian w ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), który zakłada uproszczenia dla mikrofirm. Czy to początek modyfikacji, które pozwolą łatwiej i taniej prowadzić księgowość?

Tak. Chcemy zmniejszać obciążenia związane z rachunkowością. Umożliwia to dyrektywa 2013/34/UE dotycząca sprawozdań finansowych, która obowiązuje od lipca. Pierwszym etapem planowanych działań jest propozycja uproszczeń dla mikropodmiotów, która jest już w konsultacjach społecznych. Tę zmianę umożliwiała już zeszłoroczna zmiana dyrektywy o rachunkowości. Jednocześnie – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców – w celu umożliwienia stosowania uproszczeń przez szerszy krąg jednostek niż wynika to bezpośrednio z dyrektywy, w nowelizacji przewidzieliśmy rozszerzenie katalogu podmiotów mikro (patrz ramka – red.). Ponadto pracujemy już nad kolejnymi zmianami, chociażby dla małych podmiotów. Przepisy UE definiują je jako te, które nie przekraczają dwóch z trzech kryteriów: sumy bilansowej 4 mln euro, przychodu 8 mln euro i zatrudnienia – 50 osób. Na ich wdrożenie mamy czas do 19 lipca 2015 r.