Obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ciąży, co do zasady, na wszystkich podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz rolników ryczałtowych. Kasa fiskalna powinna znajdować się w każdym miejscu prowadzenia takiej sprzedaży.
– Warto jednak pamiętać, że od tej zasady istnieje wiele wyjątków i zwolnień, co powoduje, że nie wszyscy obowiązani muszą posługiwać się kasą fiskalną od dnia pierwszej sprzedaży – mówi Izabela Głowacka, rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku.
Dodaje, że ustawodawca moment rozpoczęcia ewidencjonowania uzależnił od obrotów uzyskanych w roku poprzednim. Kasy fiskalne muszą posiadać ci, którzy w latach ubiegłych rozpoczęli sprzedaż w ramach wykonywanej działalności (ale do tej pory nie powstał u nich obowiązek ewidencjonowania transakcji za pomocą kasy) i którzy w minionym roku podatkowym uzyskali obroty przekraczające 40 tys. zł.
W przypadku podatników, którzy rozpoczynają działalność, limit ten wynosi 20 tys. zł. Dopiero zatem przekroczenie tych limitów powoduje konieczność ewidencjonowania obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej.
Izabela Głowacka zwraca uwagę, że przy zakupie wyrobów tytoniowych i wyrobów alkoholowych zawsze powinniśmy otrzymać paragon. Obowiązek wykorzystywania kasy fiskalnej przy sprzedaży papierosów i alkoholu powstaje więc bez względu na wysokość obrotu – już w chwili zawarcia pierwszej transakcji. Ewidencjonować taką sprzedaż należy bez względu na to, gdzie się odbywa.
Jeśli więc podatnik prowadzący sklep spożywczy, w którym oferuje alkohol, postanowi wziąć udział w festynie i wystawi swój namiot z piwem, musi mieć ze sobą kasę fiskalną. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy mają również podatnicy dokonujący sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych (sprzedaż biżuterii). Każdy z nas zatem, kto kupuje biżuterię, powinien otrzymać paragon fiskalny.