Od 1 stycznia 2013 r. zasadniczo nie trzeba ewidencjonować za pomocą kas fiskalnych dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Wynika to z rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382). Zgodnie z nim zwolnienie nie dotyczy jednak m.in.: sprzętu RTV, telekomunikacyjnego, fotograficznego, wyrobów ze stali szlachetnej oraz nośników danych (m.in. płyt CD, DVD, kart pamięci). Na te towary e-sklepy nadal muszą wystawiać paragony.

W efekcie podatnicy prowadzący sprzedaż przez internet oraz wysyłkową mają trudności z rozdzielaniem jej na część, do której muszą stosować kasy fiskalne, oraz część zwolnioną z obowiązku takiej ewidencji. O związanych z tym problemach pisaliśmy jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów w artykule „Ministerialne uproszczenia mogą wprowadzić chaos w e-sklepach” (DGP nr 228/2012). Sprawa została też poruszona w interpelacji poselskiej (nr SPS-023-12720/12).

Wiceminister finansów Maciej Grabowski właśnie na nią odpowiedział. Wyjaśnił, że zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych zostały wprowadzone czasowo – do 31 grudnia 2014 r. Zasadą jest bowiem, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. Zwolnienia są więc wyjątkiem.

Przypomniał, że e-sklepy mogą z nich korzystać tylko pod warunkiem, że nabywca zapłacił za przesyłkę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikają dane kupującego i jego adres. Zwolnione jest też świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, jeśli spełnione zostaną identyczne wymogi (m.in. zapłata na poczcie, za pośrednictwem banku lub SKOK). Jednocześnie wiceminister podkreślił, że bezwzględnie trzeba ewidencjonować za pomocą kasy sprzedaż towarów, wobec których istnieje wysokie ryzyko nadużyć podatkowych. Zaliczył do nich m.in. sprzęt RTV, telekomunikacyjny, fotograficzny, wyroby ze stali szlachetnej oraz nośniki danych.

W ocenie Macieja Grabowskiego na paragonie powinno zależeć także nabywcom, ponieważ na podstawie tego dokumentu mogą dochodzić swoich praw przy reklamacji.

Wiceminister zapowiedział jednak, że jeszcze w tym roku – przy pracach nad nowym rozporządzeniem – resort przyjrzy się zakresowi zwolnień z obowiązku ewidencji za pomocą kas.

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych zostały wprowadzone przez ministra finansów czasowo – do 31 grudnia 2014 r. Zasadą jest, że sprzedaż należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej

Odpowiedź na interpelację poselską nr SPS-023-12720/12.