Zgodnie z przepisami ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy tych podmiotów, które prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców.

– Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kasy rejestrującej przez lekarzy jest status nabywców wykonywanych przez podatnika usług medycznych, a następnie wysokość obrotu z działalności gospodarczej – tłumaczy Agnieszka Derkacz, rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu.

Nasza rozmówczyni dodaje, że w sytuacji, gdy pójdziemy do lekarza do prywatnego gabinetu świadczącego usługi medyczne w ramach kontraktu zawartego z NFZ, czyli gdy pacjent nie płaci za wykonaną usługę (bo lekarz otrzymuje wynagrodzenie z NFZ), nie otrzymamy paragonu. Sprzedaż ta nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Lekarz otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z zawartym kontraktem. Do odpłatnego świadczenia usługi nie dochodzi pomiędzy lekarzem a pacjentem, lecz pomiędzy NFZ a lekarzem.

– Podobnie jest, gdy odwiedzimy prywatny gabinet dentystyczny. Jeżeli stomatolog świadczy usługi również w ramach kontraktu zawartego z NFZ, a inne w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to za część usługi (tę, za którą faktycznie dokonujemy płatności) obowiązany jest wydać paragon fiskalny – dodaje Agnieszka Derkacz.

Paragon, który w takiej sytuacji pacjent otrzyma, dokumentuje wyłącznie odpłatne świadczenie usług. Pozostała część usługi wykonana w ramach kontraktu z NFZ nie musi być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i paragon nie zostanie wydany.

Sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu z kasy rejestrującej zagrożone są karą grzywny