Firmy zajmujące się e-handlem nie muszą ewidencjonować sprzedaży w kasach fiskalnych. Resort finansów powinien się zastanowić nad zmianą regulacji.
Trwają prace nad nowym rozporządzeniem dotyczącym zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Projekt Ministerstwa Finansów przewiduje m.in. zwiększenie kręgu podmiotów objętych obowiązkiem posiadania kas i zmianę limitów, po których przekroczeniu przedsiębiorca musi w prowadzonym biznesie używać urządzeń rejestrujących. Niestety, Ministerstwo Finansów, opracowując projekt, nie przewidziało żadnych uproszczeń dla przedsiębiorców, a szkoda, bo wiele firm oczekuje takiego ruchu ze strony resortu.
– I wcale nie chodzi tu o poszerzanie katalogu zwolnień, lecz rozwiązania, które pozwolą przedsiębiorcom na pewne oszczędności administracyjne, oczywiście z zachowaniem obowiązków ewidencyjnych, ale niekoniecznie za pomocą kas – komentuje Marcin Zawadzki, menedżer w Ernst & Young.