Podatnik rejestrujący obrót przy pomocy kasy fiskalnej jest obowiązany ewidencjonować każdą sprzedaż i za każdym razem wydawać klientom paragony fiskalne.
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.) niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny. Jeżeli osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości, inspektor kontroli skarbowej nakłada mandat. W tym roku może on opiewać na kwotę od 150 zł do 3 tys. zł.
Warto też pamiętać, że kasa fiskalna to urządzenie, które służy do ewidencjonowania sprzedaży w momencie transakcji. To znaczy, że po każdej zakończonej transakcji sprzedawca powinien wydrukować paragon i koniecznie udostępnić go klientowi. Na paragonie powinny znaleźć się informacje dotyczące firmy sprzedawcy, a także nazwy towarów, które zostały sprzedane, ich wartość, naliczony podatek oraz ostateczna kwota do zapłaty.
Pamiętajmy, że paragon to także podstawowy dowód zakupów, który może okazać się niezbędny przy składaniu ewentualnych reklamacji lub w razie konieczności zwrotu towaru. Niedopuszczalne jest odsyłanie klienta, żeby po paragon zgłosił się później lub następnego dnia.