Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencję obrotu i podatku w kasach fiskalnych. Za brak kasy grożą sankcje karne.

Czy ważna jest wysokość obrotów

Od 1 lutego 2012 r. podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Sklasyfikowana jest ona w Polskiej Klasyfikacji Działalność (PKD 2007) pod kodem 74.20.2 – Działalność fotograficzna, natomiast w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) pod kodem 74.20.21.0 – Usługi wykonywania fotografii portretowej oraz 74.20.23.0 – Usługi wykonywania fotografii lub zapisów wideo takich wydarzeń jak śluby, wesela, pokazy mody, zawody itp. Czy do czasu przekroczenia obrotu 20 tys. zł podatnik nie będzie musiał stosować kasy fiskalnej?

Czy podatnik określa nazwę usługi

Stomatolog prowadzi działalność gospodarczą w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – sklasyfikowaną według Klasyfikacji PKWiU z 2008 r. – pod symbolem 86.23. Od 1 maja 2011 r. prowadzi ewidencję obrotu świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej. Czy wystarczy określić na paragonie fiskalnym, że podatnik świadczy: „usługi profilaktyki stomatologicznej”, „usługi stomatologii zachowawczej”, „usługi chirurgii stomatologicznej”, „usługi protetyczne”?

Czy paragon jest potrzebny do korekty

Podatnik jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności jest sprzedaż online bielizny. Odbiorcami są osoby fizyczne, a także inne hurtownie (sklepy). Czy aby dokonać korekty VAT w przypadku zwrotu towaru przez klienta, konieczny jest oryginalny paragon?

Czy przelew uchroni przed kasą

Uczelnia świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym na rzecz swoich pracowników. Zapłata za te usługi następuje przelewem na konto bankowe uczelni za pośrednictwem poczty lub banku, w formie potrącenia z listy płac (jeżeli usługa jest świadczona na rzecz pracowników). Z dokumentacji wpłat można jednoznacznie zidentyfikować, jakiej konkretnie transakcji płatność dotyczy. Czy taka forma zapłaty pozwoli uczelni na niestosowanie kasy?

Czy inne urządzenia zastąpią kasę fiskalną

Podatnik sprzedaje usługi parkingowe przy zastosowaniu automatycznego systemu parkingowego, składającego się z urządzeń wjazdu (wydających stosowne bilety) i wyjazdu, rogatek (szlabanów), kas ręcznych i automatycznych. Całość obsługi jest zautomatyzowana. Działanie systemu nadzoruje jednostka centralna. Czy takie zautomatyzowane usługi pozwolą na stosowanie zwolnienia z kasy?

Czy zwolnienie traci się następnego dnia

Przedsiębiorca przewiduje, że w czerwcu przekroczy limit obrotów w wysokości 40 tys. zł (kontynuuje działalność gospodarczą). Czy to oznacza, że już następnego dnia będzie musiał mieć w firmie kasę fiskalną?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i kiedy musi stosować kasę fiskalną w prowadzonej firmie.