Sprzedawcy, którzy osiągają niewielkie obroty, nie muszą mieć kasy rejestrującej. Jeśli jednak przekroczą limit sprzedaży, powinni wydawać paragony fiskalne.
Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są obowiązani do ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej. Sprzedaż z ich pominięciem jest karana grzywną na podstawie kodeksu karnego skarbowego. W zależności od wartości niezaewidencjonowanej sprzedaży może być to przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Najniższa kara za wykroczenie skarbowe nałożona mandatem karnym wynosi obecnie 150 zł, a najwyższa 3 tys. zł.
Jacek Matarewicz, doradca podatkowy w Kancelarii PT Podatki, przypomina, że nie wszyscy muszą posiadać kasy. Obowiązują bowiem przepisy rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930). Wskazują one na dwojakiego rodzaju zwolnienie z tego obowiązku – dla konkretnych czynności (przedmiotowe) oraz – dla określonych grup podatników (podmiotowe).