Zmiana zasad wystawiania druków fiskalnych przez sklepy internetowe nie obejmie niektórych towarów. W efekcie handlowcy będą mieć problem z rozliczeniami.
Z projektu rozporządzenia ministra finansów z 12 września 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika, że od 1 stycznia 2013 r. sklepy internetowe będą mogły zaprzestać wystawiania paragonów fiskalnych. Nie dotyczy to jednak wszystkich towarów.
Jak wyjaśnia Marcin Zawadzki, doradca podatkowy w Ernst & Young, zgodnie z projektem rozporządzenia zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy ma zostać objęta dostawa towarów w systemie wysyłkowym, pod warunkiem że dostawca będzie miał odpowiednie dokumenty potwierdzające otrzymanie zapłaty. Sklep internetowy lub wysyłkowy nie będzie więc musiał wystawiać paragonów, jeśli sprzeda towary osobie fizycznej i dostanie przedpłatę. Dotyczy to sklepów sprzedających przez internet np. książki, prasę, ubrania, meble.
– Sklepy wysyłkowe ewidencjonujące sprzedaż towarów wysyłanych pocztą lub kurierem będą mogły zaprzestać ewidencji z początkiem 2013 r., o ile w tym terminie rozporządzenie wejdzie w życie – mówi Marcin Zawadzki. W jego ocenie zmiana ta uprości sprzedaż internetową czy wysyłkową, ponieważ obecnie – w związku z koniecznością ewidencji za pomocą kasy – sklepy internetowe mają trudności dotyczące rozliczania podatków. Problemem jest np. obowiązek wystawiania paragonów w terminie otrzymania przedpłat, które często są księgowane na rachunku sklepu już po godzinie jego zamknięcia.
Jednak wdrożenie rozwiązań z projektu także może przysporzyć kłopotów. Chodzi o to, że sprzedaż niektórych towarów (m.in. sprzęt radiowy, telekomunikacyjny, biżuteria czy płyty z oprogramowaniem) na rzecz osób fizycznych będzie dalej objęta obowiązkiem ewidencji za pomocą kasy i sklep wysyłający towary pocztą lub kurierem nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia.
Jeśli więc rozporządzenie wejdzie w życie w proponowanym kształcie, to niektóre sklepy internetowe lub wysyłkowe, sprzedające towary objęte i nieobjęte zwolnieniem z obowiązku rejestracji, będą musiały precyzyjnie ustalić, które z nich trzeba zaewidencjonować. – W praktyce może to oznaczać, że w momencie otrzymania przedpłaty na towary konieczna będzie weryfikacja zamówienia i ocena, które elementy tego zamówienia należy zafiskalizować (wystawić paragon – red.), a które wystarczy rozliczyć poprzez wystawienie zwykłego rachunku – stwierdza ekspert Ernst & Young. Dodaje, że taka sytuacja będzie niekorzystna dla e-biznesu oraz biznesu wysyłkowego, które będą zmuszone do rozbudowania procedur administracyjnych i podatkowych, aby zapanować nad fiskalnym zamętem obejmującym poszczególne towary.
W ocenie naszego rozmówcy resort finansów powinien więc rozważyć ujednolicenie zasad stosowania zwolnienia z fiskalizacji przy sprzedaży wysyłkowej bez względu na to, co jest jej przedmiotem. Ministerstwo Finansów poinformowało nas, że analizuje propozycje zmian w rozporządzeniu zgłoszone przez Ernst & Young w ramach działalności lobbingowej.
Co się zmieni
Jakie przykładowe towary wysyłane przez internet trzeba będzie ewidencjonować za pomocą kasy od 1 stycznia 2013 r.:
● sprzęt rtv i telekomunikacyjny,
● sprzęt fotograficzny,
● biżuteria,
● płyty CD, DVD z oprogramowaniem komputerowym.